Od czego zależy wartość nieruchomości?

Na różnice w kształtowaniu się wartości nieruchomości wpływ mają liczne atrybuty...